Klubbhuset

Om Uppdragsklubben

Uppdragsklubben och de läromedel som vi har utgår alltid ifrån närmiljön. Vårt mål är att genom barns medfödda nyfikenhet använda närmiljön som upptäcktsplats och genom det blir kunskapen till livskunskap vilket skapar en modig, klok, stolt, trygg och välmående generation.
Läs mer här»

Jojo och Elis har hamrat för fullt på Klubbhuset. Det går åt mycket bräder och spik men de är så nöjda. Snart är det dags att flytta in alla sina Uppdragssaker dit in. Kamera, kikare, karta och allt det där de kan tänkas behöva. Jojo och Elis startade Uppdragsklubben för de är så nyfikna av sig och vill lära sig nya saker hela tiden. I klubben gör de uppdrag, tex tar reda på vad man kan äta i skogen eller vilken den bästa badplatsen är.

Ju mer vi vet, destå mer vill vi lära oss. Och ju mer vi lär oss destå klokare blir vi.