Om våra böcker, närmiljön, LGR 11 och dator i skolan

Om Uppdragsklubben

Uppdragsklubben och de läromedel som vi har utgår alltid ifrån närmiljön. Vårt mål är att genom barns medfödda nyfikenhet använda närmiljön som upptäcktsplats och genom det blir kunskapen till livskunskap vilket skapar en modig, klok, stolt, trygg och välmående generation.
Läs mer här»

Om våra böcker
Vill du och dina barn lära er mer om er närmiljö och er kommun? Då har ni kommit rätt! Uppdragsklubbens böcker utgår från spännande saker som vart finns bästa badplatsen, Har vi några lokala spöken till vad hände här förr i tiden. Men också viktig livskunskap så som vart skall jag ringa om olyckan är framme. Er kreativitet och nyfikenhet på vad som finns runt om kring er där ni bor skapar en skattjakt i hemmiljön.

Om Närmiljön
Kännedom om den egna närmiljön är viktig för att kunna förstå omvärlden. Den gör att man kan jämföra och relatera med det okända. Dagens teknik gör att resten av världen aldrig är längre bort än ett sökord på internet. I och med det blir det allt viktigare att veta var man hör hemma och lära känna sin plats på jorden. För Uppdragsklubben är definitionen av närmiljön: det fysiska område som sträcker sig från vår egen brevlåda och ända ut till kommungränsen. Forskning gjord av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi, visar att vår hälsa påverkas av vår känsla av sammanhang (KASAM). Begreppet omfattar delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den som förstår sin omgivning, ser att den kan påverka sin tillvaro och känner tillhörighet upplever livet mer sammanhängande och mår bättre än om omvärlden upplevs bestå av olika delar. Att känna sig hemma skapar dessutom en känsla av trygghet och forskning visar att den som känner tillhörighet blir mer rädd om sin omgivning och miljö. Att lära känna handlar om att ha kunskap, men också om att uppleva med alla sinnen. Minnesbilderna, dofterna, ljuden, smakerna och känslorna i vår närhet har betydelse för vem vi är och blir. När nyfikenheten får styra lär vi oss allra bäst.

Om LGR11
Uppdragsklubbens läromedel tar avstamp i Läroplanen för grundskolan (LGR11). Tankesättet är ämnesintegrerat och vägen till kunskap går via allt från böcker och kartor till intervjuer och internet. I LGR11 uttrycks att skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Det betyder att arbetet måste ske i samarbete med hemmen. Uppdragsklubben erbjuder en möjlighet till ett naturligt samarbete mellan skola och hem. Uppdrag som görs i skolan kan med fördel följas upp i hemmen och vice versa. Kanske inspirerar uppdragen från klubben familjerna att söka kunskap även utanför läromedlet.

Om Uppdragspedagogik
I Uppdragspedagogiken utgår vi från Uppdraget. Med en tydlig början, metoder för genomförande och olika metoder för redovisning av resultatet. Man kan kalla det en skattjakt på kunskap där nyfikenheten är drivkraften och kunskapstörsten används som språngbräda. Uppdragspedagogik kan användas inte bara med Uppdragsklubbens böcker utan också vid fördjupning av valda ämnen. Uppdragspedagogik utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och problemlösningsförmåga. Samt skapar förutsättningar för ett livslångt lärande

Om att använda datorn
Uppdragsklubben och Uppdragsklubbens böcker uppmuntrar er och barnen att använda datorn både hemma och i klassrummet. Ni söker själva fakta, filmer och bilder på internet men lär er också att ifrågasätta källan och informationen man kan hitta. En lika viktig del i våra böcker och en av hörnstenarna i Uppdragspedagogiken är delningen av den inlärda kunskapen. Genom tex bloggar och twitter.

Vill du läsa mer om de olika läromedlen. Gå vidare till vår butik eller läs mer här.

”Barnen och deras pappa undersökte en tångruska för att se vad som bodde i den. Jag gillar verkligen idén och vi ska ta tag i det där igen och upptäcka mer saker tillsammans!”

—Beatrice Tjärnhell, förälder

”Vi skriver hemliga meddelanden till varandra och vi har lärt oss massor med spännande saker om Sollentuna som vi inte visste förut.”

—Elev i åk 3 på Vibyskolan