För pedagoger

När vi utvecklar våra läromedel utgår vi alltid från närmiljön. Våra läromedel är ämnesintegrerade och följer LGR11.

Om Uppdragsklubben

Uppdragsklubben och de läromedel som vi har utgår alltid ifrån närmiljön. Vårt mål är att genom barns medfödda nyfikenhet använda närmiljön som upptäcktsplats och genom det blir kunskapen till livskunskap vilket skapar en modig, klok, stolt, trygg och välmående generation.
Läs mer här»

Hej pedagog! Till dig har vi skapat en plats för dig som dagligen möter nyfikna barn.

Uppdragsklubben och de läromedel som vi har utgår alltid ifrån närmiljön. Vårt mål är att genom barns medfödda nyfikenhet använda närmiljön som upptäcktsplats och genom det blir kunskapen till livskunskap vilket skapar en modig, klok, stolt, trygg och välmående generation. Läromedlen är ämnesintegrerade och vägen till kunskap går via allt från böcker och kartor till intervjuer och internet.

Men varför en klubb?
Att vara medlem i en klubb är att ingå i en gemenskap och det är kul att dela sina intressen med andra. Uppdragsklubben möjliggör känslan av att tillhöra ett gäng med nyfikna och bjuder på grupptillhörighet.

Vill du eller dina elever bli gratis medlemmar i Uppdragsklubben? Klicka här!

”Boken har varit fantastiskt rolig och mycket bra att arbeta med. Hela klassen har varit mycket intresserade hela tiden och lärt sig om massor om Sollentuna, vad som finns där och hur allt fungerar.
Det finns ju också hur mycket som helst att göra med direkt koppling till arbetet i klass 3, suveränt!
Flera av barnen har blivit medlemmar i Uppdragsklubben och själva ställt frågor. Vi har haft en ”Uppdragsklubbskrivbok” där vi fört egna anteckningar, skrivit uppdrag men också arbetat tillsammans. Vi har gjort olika utflykter, undersökt på nätet, tittat på filmer och bilder. Vi har haft klassrumsbesök av en gammal Sollentunabo som visat bilder berättat och svarat på ”Uppdragsfrågor”.

Den här boken har varit jättebra att koppla till undervisningen ! Jag tackar för den och hoppas att alla treor i Sollentuna får den möjligheten.”

—Kerstin Wass, Sollentuna International School

”Det här är helt rätt. Det här vill jag att vi ska ha!”

— Anders Bjuhr, rektor på Sofielundsskolan

”Vi skriver hemliga meddelanden till varandra och vi har lärt oss massor med spännande saker om Sollentuna som vi inte visste förut.”

— Elev i åk 3 på Vibyskolan