Om Närmiljön

Om Uppdragsklubben

Uppdragsklubben och de läromedel som vi har utgår alltid ifrån närmiljön. Vårt mål är att genom barns medfödda nyfikenhet använda närmiljön som upptäcktsplats och genom det blir kunskapen till livskunskap vilket skapar en modig, klok, stolt, trygg och välmående generation.
Läs mer här»

Kännedom om den egna närmiljön är viktig för att kunna förstå omvärlden. Den gör att man kan jämföra och relatera med det okända. Dagens teknik gör att resten av världen aldrig är längre bort än ett sökord på internet. I och med det blir det allt viktigare att veta var man hör hemma och lära känna sin plats på jorden. För Uppdragsklubben är definitionen av närmiljön: det fysiska område som sträcker sig från vår egen brevlåda och ända ut till kommungränsen.

Att lära känna handlar om att ha kunskap, men också om att uppleva med alla sinnen. Minnesbilderna, dofterna, ljuden, smakerna och känslorna i vår närhet har betydelse för vem vi är och blir. När nyfikenheten får styra lär vi oss allra bäst.

Är du pedagog och vill läsa mer om hur vi tänker Om närmiljön, klicka här.

Är du förälder och vill läsa mer om hur vi tänker Om närmiljön, klicka här.