Om Uppdragspedagogik

Om Uppdragsklubben

Uppdragsklubben och de läromedel som vi har utgår alltid ifrån närmiljön. Vårt mål är att genom barns medfödda nyfikenhet använda närmiljön som upptäcktsplats och genom det blir kunskapen till livskunskap vilket skapar en modig, klok, stolt, trygg och välmående generation.
Läs mer här»

Uppdragspedagogik utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och problemlösningsförmåga. Samt skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

Är du pedagog och vill läsa mer om hur vi tänker Om Uppdragspedagogik, klicka här.

Är du förälder och vill läsa mer om hur vi tänker Om Uppdragspedagogik, klicka här.