Om våra läromedel

Om Uppdragsklubben

Uppdragsklubben och de läromedel som vi har utgår alltid ifrån närmiljön. Vårt mål är att genom barns medfödda nyfikenhet använda närmiljön som upptäcktsplats och genom det blir kunskapen till livskunskap vilket skapar en modig, klok, stolt, trygg och välmående generation.
Läs mer här»

Om våra läromedel
När vi utvecklar våra läromedel utgår vi alltid från närmiljön.
Uppdragsklubbens läromedel utgår från i utvecklandet av lokalkännedom, värnandet om miljön och medvetandet om det som skett förr i tiden, men också ett sätt att koppla ihop den med nutiden kopplat till våra skyldigheter och rättigheter, räddningstjänst, vattenförsörjning m.m. Det vi i Uppdragsklubben kallar inhämtande av livskunskap.

Om Kommunborgarmärket:
Kommunborgarmärket är ett  ämnesövergripande läromedel som uppmuntrar elever att utforska och upptäcka sin närmiljö. Läromedlet integrerar allt från svenska till samhälls- och naturvetenskap, idrott och matematik för skolans åk 1-6 och kan ses som ett slags äventyr i närmiljön. Till läromedlet  ingår en lärarhandledning med vägledning och kopieringsunderlag samt  också en kundskapsuggla där eleverna klistrar upp klistermärken, ett kommunborgarmärke som kan sättas fast på skolväskan eller jackan samt fyll-i boken mina uppdrag och ett medlemskort.

Vägledning och kopieringsunderlag:
I vägledningen berättar vi på ett lättförståeligt och inspirerande sätt hur du som pedagog använder Uppdragsklubben och Kommunborgarmärket. De 25 uppdragen i kopieringsunderlaget kan användas precis som de är och följer LGR11.

Mina Uppdrag
Mina uppdrag är en fyll-i-bok från Uppdragsklubben. I Den här boken fyller du in dina uppdrag och skriver om det du tagit reda på. Du behöver inte åka långt för att uppleva spännande saker. Vilka insekter finns i naturen? Hur ser molnen ut vid olika väder? Var ligger bästa badplatsen och finns det några fornlämningar i närheten? Det och mycket mer får det plats att skriva på i din egna fyll-i bok.

Uppdragsklubben i Sollentuna
Följ de tre barnen Felicia, Vera och Alexander när de på sitt sommarlov upptäcker sin hemkommun Sollentuna.  I denna  kunskapssaga lär man sig allt ifrån kommunen och dess historia. Varför har man bosatt sig just här från första början? Vilka lekplatser, naturområden, sim- och sporthallar finns här? Utifrån barnen egna frågeställningar letar de sig fram med hjälp av Internet, kommunkontoret, och kartor. Boken är rikt illustrerad med teckningar och fotografier.

Är du pedagog och vill läsa mer om hur vi tänker Om våra läromedel, klicka här.

Är du förälder och vill läsa mer om hur vi tänker Om våra läromedel klicka här.